30+ ગજબ પ્રેમ ની શાયરી (Love Quotes in Gujarati) 2021


કેમ છો મારા ગુજરાતી ભાઈ અને બહેનો તમે આ વેબસાઈટે ખોલી એટલે તમે મહેમાન છો અને મહેમાન ને સાચવવા અમારી ફરજ છે તમે અહીં તમારા મન ગમતા પ્રિયજન માટે 💓Love Quotes in Gujarati શોધવા આવ્યા છો અમે મને 100% વિશ્વાસ છે કે Love Quotes in Gujarati વાંચવા તમને ગમશે અને તમારા પ્રિયજન તમે ફોટો અથવા તેને વહાર્ટસપપ માં લખી ને મોકલશો.  

👉Love Quotes in Gujarati 💗💕

પ્રેમ ખરેખર અધભૂત શબ્દ અને આ શબ્દ કરતા વધારે તેની અનુભૂતિ છે ખરેખર તમે વિચારો
જયારે ના પ્રેમ માં પાડીયે ત્યારે તે ટાઈમ આખો અલગ હોય છે નહિ! ખરેખર જીવન માં પ્રેમ  દરેક માણસે પ્રેમ એકવાર તો જ જોઈએ  બસ ની વાતો Love Quotes in Gujarati માં છે 
👉Emotional Love Quotes in Gujarati 💖💕

અમુકવાર વિચારું છું કે પ્રેમ કરવા કરતા તેના Emotionally ખરનાક હોય છે તે 2-3 કલાક ની વાતો ખોટી ખોટી રિસાઈ જવાનું પાછું માનવાનું ખરેખર મજા આવી જાય નહિ બસ આવાજ Emotional Love Quotes in Gujarati લઇ ને અમે આવ્યા છીએ 
👉 Gujarati Love Status 💖💓

ગુજરાતી ઓ ખરેખર દરેક માં આગળ છે ધંધા માં, કામ માં, પ્રેમ કરવામાં પણ!  કે પ્રેમ કરવા માં હા આપણે ગુજરાતી ઓ કોઈ પણ વસ્તુ થી દિલ થી કરીયે છીએ અને આતો પ્રેમ છે પ્રેમાળ ગુજરાતી તો અવાજ પ્રેમ ભર્યા Gujarati Love Status લઇ ને અમે આવ્યા છીએ મને ખાતરી છે  કે તમને ગમશે 

👉 Sweet Love Romantic Love Quotes in Gujarati 💖💓

લોકો કહે છે કે ગુજરાતી બહુજ સ્વીટ અને રોમાન્ટિંક હોય છે ! શું એ વાત સાચી છે બસ આવાજ Sweet Love Romantic Love Quotes in Gujarati લઈને આવ્યા છીએ અમે 😉

મને ખાતરી છે કે તમને આ Love Quotes in Gujarati ગમ્યા હશે 

Post a Comment

0 Comments